Föräldrakooperativet Junibacken
Meny

Ansökan

Du ansöker om en plats till Föräldrakooperativet Junibacken via Stockholm stad.

Vid antagning till förskolan bedömer vi syskonförtur, föräldrarnas möjlighet att delta aktivt i verksamheten samt kötid.
Vi har beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav enligt 8 kap.18 paragrafen skollagen (2010:800)
Vilket innebär att barn som erbjuds plats i huvudmannens förskolan, har huvudmannen rätt att kräva följande insatser från ett av barns vårdnadshavare:
+ Vårdnadshavare samverkar och sköter grovstädning på förskolan, en dag på hösten och en dag på våren.
+ Vårdnadshavare har jouransvar.

Maxtaxa
Vi följer Stockholm stads riktlinjer för avgifter inom barnomsorgen, så kallad maxtaxa. Avgiften räknas ut med hänsyn till familjens inkomst.

Medlem
Vid ingång i föreningen Junibacken betalas en medlemsinsats på 250 kr. som återfås när barnet slutar/går ur föreningen.

Öppethållande
Vi följer stadens ramtider kl. 06.30-18.30. Föräldrarnas behov av öppethållande följs upp kontinuerligt av huvudmannen och förskolechefen. Förskolan har öppet just nu mellan kl.7.00-17.30.
Förskolanspersonal har ledigt 3 veckor under sommaren, jour och vikarie inkallas efter barnomsorgsbehovet.
Förskolans personal har 2 planeringsdagar under våren och 2 under hösten, jour inkallas efter barnomsorgsbehov.
En fredag i månaden har pedagogerna AT-möte kl.15.30 då jourar en förälder.

Inskolning:
Vi tror på en lång inskolning med fokus på trygghet och lugn. Inskolningsperioden är på ca. två till tre veckor för de barn som börjar hos oss.

Följ oss på Facebook

Föräldrakooperativet Junibacken - Pargasgatan 16 - 164 71 Kista - Tel: 08-751 63 31
Förskolechef: carolyn@fkjunibacken.se - Styrelsen: styrelsen@fkjunibacken.se