Föräldrakooperativet Junibacken
Meny

Föräldrakooperativet

Ett föräldrakooperativ är en förskola som drivs av föräldrar och personal gemensamt. Alla föräldrar med barn på förskolan är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Föreningen utser en styrelse bestående av sju föräldrar. Styrelsen ansvarar för driften av förskolan gällande ekonomi, administration och personalansvar. Förskolans förskolechef och övrig personal ansvarar för att planera och bedriva den pedagogiska verksamheten utifrån det uppdrag de har från föreningen.

Du som förälder ska vara beredd att ge av din tid och ditt engagemang. I gengäld får du insyn och möjlighet att påverka ditt barns vardag. Du får också vara en del av en gemenskap med mycket glädje och roliga aktiviteter.

Som förälder förväntas du vara delaktig i verksamheten. Förutom styrelseuppdragen kan du välja att vara med i exempelvis festgruppen eller fixargruppen. Föräldrarna har också ett rullande schema med jour, där man ska vara beredd att rycka in vid personalens sjukfrånvaro. Detta handlar om cirka två dagar per månad då en förälder i familjen måste vara beredd att hoppa in och arbeta om det behövs.

Daglig städning utförs av personal och en extern städfirma, men två helger per år hjälps vi föräldrar åt att storstäda våra lokaler.

Följ oss på Facebook

Föräldrakooperativet Junibacken - Pargasgatan 16 - 164 71 Kista - Tel: 08-751 63 31
Förskolechef: carolyn@fkjunibacken.se - Styrelsen: styrelsen@fkjunibacken.se