Föräldrakooperativet Junibacken
Meny

Verksamheten

Den pedagogiska verksamheten drivs i enlighet med Lpf98 och Stockholm stads riktlinjer -samt föräldrarnas övergripande mål:
- Mycket utevistelse
- Hemlagad mat
- God personaltäthet.

På Junibacken utgår vi från allas lika värde och alla individer bemöts med respekt. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga och delaktiga. Barnen ges möjlighet till lustfyllt lärande genom lek och aktivt deltagande. Vi främjar en god utveckling av barnens självkänsla, ansvarstagande och självständighet.

Personal:
På Junibacken arbetar två förskolelärare varav en också är förskolechef, fem barnskötare och en kock.

Aktiviteter:
På förskolan har barnen regelbundna aktiviteter såsom rörelse, skapande och musik. Utöver det tar vi tillvara på de fina omgivningarna kring Järvafältet där barnen har aktiviteter som Mulle/Knytte/Knopp, skridskor, skidor m.m. Varje månad har vi även någon extra festlighet, bland annat kräftskiva, Halloween och Knytis.

Följ oss på Facebook

Föräldrakooperativet Junibacken - Pargasgatan 16 - 164 71 Kista - Tel: 08-751 63 31
Förskolechef: carolyn@fkjunibacken.se - Styrelsen: styrelsen@fkjunibacken.se